VYCHUTNAJE SI STREDOVEK

Event marketing

STREDOVEKÁ DOBOVÁ HOSTINA

Nechajte sa v tiahnuť do stredoveku, aby ste zažili neobvyklú hradnú hostinu pri tlmenom svetle sviečok, hojne zalievanú vínom a medovinou za hudobného sprievodu harfy, atraktívnej orientálnej tanečnice, ohňovej šou a šermiarskymi zápasmi.
 
Nachádzame sa na rozľahlých stredovekých hradbách v impozantnej hradnej veži, vyzbrojený iba dýkou a podbradníkom. Atmosféru stredoveku dodávajú autentické a unikátne dekorácie, rituál uväzovania podbradníkov i obsluha v dobových kostýmoch.

 

Píšte nám

PíšTE NáM

Volajte nám

+421 902 897 307

VOLAJTE NáM