KROS, A.S.

Branding/Design/Outdoor/Print/Rozhlas/TV

EKONOMICKÝ, STAVEBNÝ A ZNALECKÝ SOFTVÉR

Spoločnosť KROS, s.r.o. je lídrom na slovenskom trhu v segmente ekonomického, stavebného a znaleckého softvéru. Ich programy s ekonomickým softvérom používa viac ako 86 tisíc zákazníkov.

BRANDING A DESIGN PRE PRODUKTY OMEGA, OPLYMP A CENKROS

Pre spoločnosť sme realizovali re-dizajn logotipu, vytvorili novú branding identitu a úspešné marketingové i komunikačné kampane.

Píšte nám

PíšTE NáM

Volajte nám

+421 902 897 307

VOLAJTE NáM