Náš TíM POTREBUJE TVOJU PODPORU

Design/Digitálny marketing/Guerilla mareting/POS materiály/Public Relations

Aj ja fandím slovenskému tímu!

Vďaka futbalu sa aj malá krajina môže stať veľkou. Fanúšikovia, sochy i celebrity fandili futbalu!

Náš tím potrebuje tvoju podporu

Pre podporu širšieho povedomia značky sme zvolili nekonvenčnú reklamnú kampaň formou guerilla marketingu s prepojením na virálnu kampaň a doplnenú o PR komunikáciu prostredníctvom verejne známych osobností. Marketingovým cieľom bolo pozicionovať brand adidas ako značku MS vo futbale, podporiť šport a získať tímového ducha fanúšikov.

Píšte nám

PíšTE NáM

Volajte nám

+421 902 897 307

VOLAJTE NáM