DETRALEX - JEDEN LIEK PRE DVE INDIKÁCIE

Design/POS materiály/Sales promotion

NEOBCHÁDZAJTE PROBLÉM HEMOROIDNÉHO OCHORENIA

Pre efektívnu a účinnú liečbu jedným liekom, sme realizovali grafickú vizualizáciu materiálov pre odbornú i  laickú verejnosť v oblasti žilového ochorenia a hemoroidálného ochorenia. Detralex výrazne redukuje hemoroidálne post-chirurgické symptómy a pomáha pacientom po operácii.

MAJTE RADI SVOJE NOHY

Komunikácia produktu postavená na koncepte uvedomenia si, že chronické žilové ochorenie nie je len kozmetický problém, ale zdravotný, hodný diagnostiky a liečby. Dlhodobá liečba detralexom bráni progresii chronického venózneho ochorenia.

 

Píšte nám

PíšTE NáM

Volajte nám

+421 902 897 307

VOLAJTE NáM