S&T SLOVAKIA, S.R.O.

Branding/Design/Event marketing/Konferencie a semináre/Print/Sponzoring

WE LOVE IT

Spoločnosť S&T Slovakia, s.r.o. patrí k popredným poskytovateľom komplexných IT služieb a riešení na Slovensku. 

POZNÁME RIEŠENIA

Pre spoločnosť sme realizovali prezentáciu v printových médiách, vernisáž pri príležitosti slávnostného otvorenia nových priestorov spoločnosti, konferencie a odborné semináre pre obchodných partnerov.

Píšte nám

PíšTE NáM

Volajte nám

+421 902 897 307

VOLAJTE NáM