VALDOXAN - NÁVRAT DO RYTMU ŽIVOTA

Digitálny marketing/POS materiály/Prieskum trhu

Vedeli ste, že...

Ľudia trpiaci rôznymi mentálnymi ochoreniami zanechali nezmazateľnú stopu v rôznych oblastiach umenia, kultúry či politiky. Tento on-line kvíz ponúkol najlepšie riešenie pre všetkých, ktorí si radi preverili svoje znalosti a porovnali s ostatnými. Prajeme Vám, veľa zábavy.

MONITORING VÝSKYTU ANHEDÓNIE U PACIENTOV

Anhedónia - strata záujmu a potešenia je jeden zo základných príznakov depresívnej poruchy. Našou úlohou bolo navrhnúť on-line prieskum, ktorý bude zameraný na anhedóniu u pacientov s depresívnou poruchou. Cieľom prieskumu bolo zistiť frekvenciu výskytu anhedónie u pacientov s aktuálne prebiehajúcou depresívnou epizódou a jej vzťah k ostatným sledovaným depresívnym symptómom.

Píšte nám

PíšTE NáM

Volajte nám

+421 902 897 307

VOLAJTE NáM